วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

ประวัติและที่มา

            Adobe ได้ทำการเปิดตัวเครื่องมือใหม่ ใช้ Code Name ว่า “MUSE” เป็นเครื่องมือสำหรับนักออกแบบสามารถทำงานสร้างสรรค์เว็บได้อย่างง่ายๆ ไม่ว่าจะออกแบบให้มี การใช้งาน Interactive หรือเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องเขียน CODE แต่อย่างใด โดยโปรแกรมนี้ใช้รูปแบบการทำงาน และชุดคำสั่งที่คล้ายคลึงกับ Adobe InDesign และสามารถสร้างสรรค์เว็บไซด์ที่ดูคล้ายมืออาชีพ โดยที่สามารถสร้างเว็บแล้วทำการ Upload ด้วยการใช้ Host ของ Adobe หรือจะใช้บริการของ ISP อื่นก็ได้


 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Adobe Muse เป็นโปรแกรมเขียนเว็บไซต์แนวคิดใหม่ โดยนำเอา (1)แนวคิดของโปรแกร
จัดหน้ากราฟิก (Indesign) มาทำงาน เช่นสามารถสร้างหน้าต้นฉบับก่อน (Master Page) ก่อน แล้วค่อยนำมาสร้างหน้าเพจอื่นๆ ทำให้อัพเดทง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้ง(2)มีการวางโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Map) พร้อมใส่ลิงค์อัตโนมัติ ช่วยให้สามารถอัพเดทลิงค์ได้ง่าย และ (3) เพิ่มลูกเล่นสมัยใหม่ (HTML5, JavaScript)ที่ใช้งานง่าย โดยนักออกแบบไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องสคริปต์เลยแม้แต่น้อย

ตัวอย่าง Code / Interfaceวิธีการใช้งานความรู้ที่ได้รับ (น.ส.ปรียดา แสนคำทุม)

1.ได้ความรู้เรื่องใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น
2.ช่วยให้สามารถอัพเดทลิงค์ได้ง่าย
3.รู้วิธีการใช้Muse ที่ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น