วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

                                         
                                                         
                                ประวัติ
                                       ชื่อ น.ส. สุธิตา  วาระสิทธิ์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 23
                                       เกิดวันที่5 เมษายน พ.ศ. 2540
                                       วิชาที่ชอบ สังคมศึกษา
                                       สีที่ชอบ สีฟ้า
                                       อาหารที่ชอบ ส้มตำ
                                     
                              ความรู้ที่ได้รับ
                    1.ได้รู้จักการใช้ Muse  
                    2.รู้ความหมาย Museมากขึ้น
                    3.ได้ความรู้เกี่ยวกับMuse  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น